کارگاه کارآفريني و استارت آپ در مورخه 26 مرداد 97
کارگاه کارآفريني و استارت آپ در مورخه 26 مرداد توسط گروه آموزش شرکت رهپويان 7 درتهران برگزار شد در اين کارگاه علاوه بر توضيح مفاهيم اصلي و کاربردي کارآفريني و استارت آپ ، چالشها ،نيازمنديها و شاخصهاي موفقيت براي مخاطبين دوره تشريح گرديد با توجه به اهميت اين موضوع برگزاري اين کارگاه با مدل هاي مختلف در شش ماهه دوم سال بصورت مستمر در دستور کار واحد آموزش خواهد بود برنامه هاي برگزاري کارگاههاي آتي در کانالهاي اطلاع رساني شرکت ارايه خواهد شد .
همچنين طبق برنامه ريزي ،برگزاري اين کارگاه در شهر اصفهان و مشهد نيز انجام خواهد شد .
برای اطلاعات دوره ها در قسمت تماس با ما ایمیل به واحد آموزش ارسال نمایید

مسئولیت های اجتماعی

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران - اندیشه 1 - ارغوان دهم - پلاک 45
  • تلفن : 02171053339
  • تلفن همراه : 09902505144
  • ایمیل : [email protected]

مشتریان ما