همکاری شرکت رهپویان 7 با محموعه آسیا تک
همکاری شرکت رهپویان 7 با محموعه آسیا تک با درخواست مجموعه آسیا تک همکاری اولیه این مجموعه با شرکت رهپویان 7 در حوزه آموزش تیم فروش و بازاریابی آغاز شد . در این راستا در اولین جلسه آموزشی با حضور بیش از 30 نفر از پرسنل دفتر مرکزی آسیا تک کارگاه رفتارشناسی مشتری برگزار گردید . در فاز دوم با توجه به نیاز تیم فروش کارگاه تعامل و مذاکره تلفنی برگزار و مورد استقبال شرکت کنندگان قرارگرفت . در کارگاه دوم بیش از 35 نفر از پرسنل مجموعه آسای تک جضور داشته و در قالب یک ورکشاپ تعاملی مباحث مربوطه تشریح و بررسی گردید

مسئولیت های اجتماعی

اطلاعات تماس

  • تلفن : 02171053339
  • تلفن همراه : 09902505144
  • ایمیل : [email protected]

مشتریان ما