کارگاه بازاریابی نوین

بازاریابی یک فعالیت انسانی برای رفع نیازها و خواسته های او، از طریق فرایند مبادله است. . هدف بازاریابی انجام فروش برای کسب سود معقول برای تولید کننده یا ارایه کننده خدمات یا کالاست . بازاریابی ایجاد و تحویل استانداردهای زندگی است؛ درک اینکه مشتری چه چیزی می خواهد، برنامه ریزی برای تولید ویا توسعه محصول که آن خواسته ها را برآورده خواهد ساخت؛ و سپس تعیین بهترین روش برای قیمت گذاری، ترویج و توزیع آن محصول. و درنهایت رفع نیاز مشتری . ایجادارزش، ارتباط برقرارکردن و تحویل ارزش به بازار هدف در ازای سود مجموعه فرایند بازاریابی را در بر دارد

قدمت بازاریابی، احتمالا به قدمت تمدن بشر بر میگردد. به اعتقاد برخی از افراد، این روند با تلاش برای ارائه‌ی کالاها به شیوه‌ی خاصی برای تجارت، آغاز شده است. تاریخچه بازاریابی با تلاش برای توسعه‌ی ارتباطات متقاعدکننده برای فروش کالاها و خدمات آغاز شده و ریشه در چین و هند باستان دارد. شاید آن زمان، این فعالیت به عنوان یک کسب و کار بازاریابی شناخته‌شده نبوده است، اما ایده‌ی بازاریابی، آن زمان شکل گرفت و پیشرفت خود را آغاز کرد.این ایده ها ، ، در جریان انقلاب صنعتی آغاز شدند.

در این کارگاه شرکت کنندگان با اهذاف بازاریابی ، مفاهیم بازاریابی ،ابعاد بازاریابی ،انواع بازاریابی و استراژی بازاریابی آشنا شده و درک درستی از اهمیت بازاریابی برای هر کسب و کار درک می نمایند.در این کارگاه شرکت کنندگان می آموزند که بازاریابی مدرن همه فعالیتهای تجاری به منظور شناسایی همه انواع تقاضا، برنامه ریزی محصول، توزیع و تسهیل کل فرایند بازاریابی را پوشش می دهد. بازاریابی مدرن به برنامه بازاریابی هماهنگ اهمیت می دهدو هدف آن جذب مشتریان است. ویژگیهای بازاریابی نوین یا مدرن و اهمیت آن از مطالبی است که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

مسئولیت های اجتماعی

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران - اندیشه 1 - ارغوان دهم - پلاک 45
  • تلفن : 02171053339
  • تلفن همراه : 09902505144
  • ایمیل : [email protected]

مشتریان ما