همکاری رهپویان7 و سرپرستی بانک تجارت استان مرکزی
همکاری رهپویان7 و سرپرستی بانک تجارت استان مرکزی در ادامه همکاری شرکت رهپویان 7 با بانک تجارت در سطح کشور ، دو کارگاه آموزشی مرتبط با رفتارشناسی مشتری در شهر اراک و با مدیریت سرپرستی بانک تجارت استان مرکزی برگزار گردید . مدیران شعب بانکهای استان ، معاونین و تعدادی از پرسنل سرپرستی بانک تجارت در این کارگاه شرکت نمودند . در این کارگاه تیپ های رفتاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مواردی همچون شناسایی و بررسی تیپ رفتاری افراد در خانواده ، محل کار و جامعه تشریح و مورد بررسی قرار گرفت . مقرر شد تا پایان سال 1399 مدیران بانکهای استان جهت برگزاری اختصاصی این کارگاه جهت پرسنل زیر مجموعه اقدام نمایند

مسئولیت های اجتماعی

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران - اندیشه 1 - ارغوان دهم - پلاک 45
  • تلفن : 02171053339
  • تلفن همراه : 09902505144
  • ایمیل : [email protected]

مشتریان ما