انتخاب صفحه

مقدمه

گسترش استفاده از اینترنت و افزایش ایجاد وب سایت‌ها به توسعه یک علم اختصاصی برای درک الگوهای آنلاین منجر شده است. بیشتر کاربران با ایده تعامل با ساختار غیر انسانی، وب سایت، که برای آن‌ها دسترسی به اطلاعات را فراهم ‌می‌کند و به آنها اجازه ‌می‌دهد که عملیات متفاوتی را انجام دهند، راحت هستند.

وب سایت مانند یک پورتال است که طیفی از امکانات را برای کاربران فراهم ‌می‌کنند. انواع متفاوت وب سایت‌های داینامیک و پویا وجود دارند، که طیف متنوعی از تعاملات و سرگرمی‌ها را اجازه می‌دهند. معمولا، مردم متوجه نمیشوند که در پشت صحنه استفاده از اینترنت و پیمایش اینترنت در فرم‌های استاتیک مختلف چه چیز ثبت ‌می‌شود لذا مالک وب سایت می‌تواند در مورد بازدید کنندگان وب سایت چیزهای بیشتر بدانند.

این رویکرد سیستماتیک برای یافتن کاربران بیشتری برای وب سایت است که به صورت گسترده به عنوان تجزیه و تحلیل ترافیک وب شناخته ‌می‌شود. در طول ‌تجزیه و تحلیل وب تلاش‌هایی برای سنجش اینکه چگونه محتوای وب سایت بر کاربران تاثیر می‌گذارد و چگونه کاربران به انواع محرک‌های گوناگون در صفحات وب پاسخ می‌دهند، تلاش ‌می‌کنند. نظارت بر فعالیت کاربر و عملکرد سایت جزئی از توابع مهم ‌تجزیه و تحلیل وب است. به منظور یافتن اطلاعاتی در مورد فعالیت آنلاین کاربران، اولویت و سلیقه آن‌ها، ابزارهای ‌تجزیه و تحلیل وب به صورت گسترده استفاده ‌می‌شوند. پژوهش بر بازار عرصه دیگری است که این داده‌ها در آن، به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنالیز وب سایت

‌تجزیه و تحلیل وب چیست؟

‌تجزیه و تحلیل ‌وب اساسا به استفاده از داده‌های وب برای تحلیل و درک الگوهای آنلاین اشاره دارد. برای ‌تجزیه و تحلیل ‌وب، داده جمع آوری ‌می‌شود، اندازه گیری ‌می‌شود و سپس تفسیر ‌می‌شود. ترافیک وب سنجیده ‌می‌شود و با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه گیری ‌می‌شود. تعداد افرادی که یک وب سایت را بازدید ‌می‌کنند و انواع فعالیت‌هایی که در زمان استفاده از وب سایت انجام می‌دهند به صورت سازگاری ثبت ‌می‌شود لذا توسعه دهندگان وب سایت می‌توانند تحلیل کنند که کدام جنبه مورد توجه است و کدام جنبه نیاز دارد که اصلاح شود. ‌تجزیه و تحلیل ‌وب برای ارزیابی اثربخشی محتوای آنلاین استفاده ‌می‌شود.

یک عرصه که در آن مطالعه ترافیک وب محبوبیت گسترده‌ای را کسب کرده است تجارت الکترونیک است. کسب و کارها از این اطلاعات به عنوان یک روش ساده و مقرون به صرفه برای انجام پژوهش‌های بازاریابی مقیاس بزرگ بدون اینکه مستقیما برای مشتریان موجود یا بالقوه مزاحمت ایجاد کنند، استفاده کرده اند. تبلیغات عرصه دیگری است که در آن این داده بی نهایت سهم دارد چرا که یک کسب و کار می‌توانند واکنش کاربر را مستقیما بعد از معرفی یک آگهی یا پیشنهاد جدید ارزیابی کند.

داده همچنین اطلاعات سودمندی را در مورد جمعیت شناختی کاربران فراهم ‌می‌کند و این اطلاعات می‌توانند برای اطلاع رسانی به تصمیمات عملیاتی شرکت استفاده شوند. این نوع از پژوهش پیامدهایی برای آنچه که کسب و کار تولید ‌می‌کند، آنچه که می‌فروشد، چگونگی فروش و اینکه به چه کسی می‌فروشد دارد. به صورت گسترده، انواع معیارهای اندازه گرفته شده توسط ابزارهای ‌تجزیه و تحلیل وب شامل تعداد افرادی که از یک وب سایت بازدید ‌می‌کنند، تعداد صفحات بازدید شده، تعداد کلیک‌ها، اندازه گیری ‌می‌شود.

‌تجزیه و تحلیل ‌وب ‌خارج از سایت

تجزیه تحلیل خارج از وب سایت

وب سایت ahref  برای انالیز خارج از وب سایت و حتی وب سایت رقبا

این نوع جمع آوری و ارزیابی داده عملکرد آنلاین عمومی یک وب سایت را صرف نظر از اینکه آیا مالک آن است یا حافظ آن، می‌سنجد. شهرت و توجهی که وب سایت در اینترنت خارج از فضای عملیات خود وب سایت جلب ‌می‌کند با ‌تجزیه و تحلیل وب ‌خارج از سایت اندازه گیری ‌می‌شود. این اطلاعات، راهنماهایی را با توجه به وضعیت وب سایت در اینترنت، مخاطبین آن، قابلیت دید فراهم ‌می‌کند.

‌تجزیه و تحلیل ‌وب ‌داخل سایت

تجزیه تحلیل داخلی وب سایت

این نوع داده به شدت با اطلاعاتی سر و کار دارد که در زمانی که کاربر از یک سایت بازدید ‌می‌کند و از چگونگی تعامل کاربر با عناصر متفاوت در صفحه وب، جمع آوری ‌می‌شود. مدت زمانی که آن‌ها در صفحه می‌مانند و تفسیر علاقه آن‌ها به خرید و اشتراک می‌تواند اندازه گیری شود. می‌توان اطلاعاتی در مورد صفحه‌های فرود یافت،که باعث خرید خریداران ‌می‌شود. ‌تجزیه و تحلیل ‌وب ‌داخل سایت به صورت ویژه‌ای برای اهداف تجاری که کسب و کار خواهان این است که دقیقا ارزش سرمایه گذاری را بداند مهم است. یکی از ابزارهایی که به صورت گسترده برای سنجش واکنش‌های ‌داخل سایت کاربران استفاده شده است Google Analytics است.

دو روش برای مدیریت تحلیل‌های ‌داخل سایت استفاده شده اند. ابتدا، روش log file است که در آن سرور درخواست‌های بازدید کنندگان را در یک log file ثبت ‌می‌کند و سپس این فایل‌ها می‌توانند خوانده شوند. روش دیگر به عنوان page tagging شناخته شده است که اغلب اوقات مورد استفاده قرار میگیرد. در page tagging، زمانی که یک صفحه بارگذاری ‌می‌شود و زمانی که بر چیزی در وب سایت کلیک ‌می‌شود، در یک ابزار ‌تجزیه و تحلیل ‌وب تعبیه شده توسط JavaScript در کد رجیستر ‌می‌شود.

دلایل استفاده از ‌تجزیه و تحلیل ‌وب

وب سایت‌هایی که با تدارک محتوا، متن و غیره سر و کار دارند، ابزارهای دقیقی برای یافتن یا دانستن اینکه چقدر موارد افشا شده ارزشمند هستند، ندارند. در شرایط کسب و کار، سنجش بازده بر سرمایه محتوا استفاده از تحلیل‌های وب پیچیده را ممکن ساخته است. به منظور ارزیابی ارزش وب سایت خود، تحلیل‌های کمی و کیفی هر دو مهم هستند.

 • تحلیل‌های کمی و کیفی

تحلیل کمی اطلاعات را با توجه به ارزش عددی و آماری محتوا با بیان اینکه کاربران چه کارهایی انجام می‌دهند ارائه ‌می‌دهد، در حالی که تحلیل کیفی به کسب و کار کمک ‌می‌کند که ببیند که چگونه کاربران با محتوا در تعامل هستند. این می‌تواند به شما در مورد اهداف بازدید کاربر و اثربخشی محتوای شما چیزهایی بگوید. ‌تجزیه و تحلیل ‌وب به توسعه دهنده محتوای وب اجازه ‌می‌دهد که بینشی را در مورد اینکه به منظور افزایش ترافیک وب چه چیزی به کاربران ارائه دهد، کسب کند.

 • برنامه ریزی محتوا

‌تجزیه و تحلیل ‌وب می‌توانند در عرصه برنامه ریزی محتوا به منظور یافتن اینکه چه نوع آیتم یا عناصری ممکن است مشکل زا یا افزونه باشند استفاده میشوند. با استفاده از این داده ها، این به سادگی مقایسه ‌می‌شود و با عملکرد یک دوره با دوره قبلی .استفاده از این اعداد به منظور طراحی روند رشد کسب و کار ساده است. اگر وب سایت ترافیک کافی را اتخاذ نکند و کسب و کار شما یک مدل سازی مجدد جدی را در نظر بگیرد، ‌تجزیه و تحلیل ‌وب می‌توانند به درک اینکه آیا ممکن است یک سرمایه گذاری اساسی باشد یا نه کمک کند.

وب سایت‌ها می‌توانند دریابند که آیا کاربران آن‌ها راضی شده اند یا نه. آنهایی که محتوا را تولید ‌می‌کنند به صورت قابل مشاهده‌ای به دانستن اینکه چقدر موفقیت آمیز بوده است علاقه دارند چرا که آن‌ها می‌توانند از این دانش برای تصمیم گیری در مورد محتواهایی که در آینده تولید ‌می‌کنند استفاده کنند.

 • تاثیر تصمیمات بازاریابی

بازاریابی یک عرصه مهم است که تحت تاثیر نتایج ‌تجزیه و تحلیل وب است. مالکین وب سایت می‌توانند به وضوح دریابند که چگونه کاربران به وب سایت آن‌ها دسترسی می‌یابند، مثلا از طریق وب سایت‌های دیگر یا یک لینک متفاوت. به همین روش، آن‌ها می‌توانند از این کانال‌ها برای بازاریابی محصولات و خدمات خود استفاده کنند.

به منظور محاسبه اینکه آیا یک کمپین تبلیغاتی موفق آمیز است یا نه، وب سایت‌ها می‌توانند استفاده خوبی از داده‌های حاصل شده از ‌تجزیه و تحلیل ‌وب داشته باشند. وب سایت‌ها معمولا از پورتال‌های بین المللی اطلاعات استفاده ‌می‌کنند و آن‌ها محل جغرافیایی بازدید کنندگان را با تحلیل داده کشف ‌می‌کنند. در این روش استراتژی‌ها و محتواهای آن‌ها می‌توانند متناسب با فرهنگ؛ ویژگی‌های اخلاقی و شخصی کاربرانی که جذب ‌می‌کنند، تغییر کنند.

موضوعات مختلف ‌تجزیه و تحلیل ‌وب: روش‌های سنجش ترافیک

متریک‌های پایه

لازم است که صاحبین وب سایت‌ها عملکرد وب سایت‌ها را بر اساس معیارهای نمایش داده شده در جدول بالا اندازه گیری کنند. دانستن نوع بازدید کننده مهم است چرا که افرادی وجود دارند که برای بار اول از وب سایت شما بازدید ‌می‌کنند و افرادی دیگر مرتبا بازدید ‌می‌کنند. هشت متریک متداول برای ‌تجزیه و تحلیل وب وجود دارند و این‌ها در جدول زیر آورده شده اند:

 میانگین زمانی که در سایت گذرانده ‌می‌شود (ATOS)

میانگین زمانی در سایت روش دیگر سنجش مقدار زمانی است که بازدید کنندگان صرف بررسی محتوای سایت ‌می‌کنند. سنجش استفاده شده شامل یافتن کاربرانی است که کمتر از 5 ثانیه در سایت می‌مانند و کاربرانی که زمان بیشتری را در سایت سپری ‌می‌کنند. بازه‌های متفاوتی استفاده ‌می‌شوند، اما هدف اصلی سنجش مدت زمانی است که بازدید از سایت به طول می‌انجامد. اگر بازدید کننده دوره زمانی کوتاهی را در سایت بگذراند، این به معنی این است که محتوای مربوطه را پیدا نکرده است و به صورت تصادفی وارد سایت شده است. در این صورت کاربر به وب سایتی برمیگردد که او را به سایت ارجاع داده بود و شما می‌توانید بگویید که کدام سایت ترافیک را ارجاع داده است.

جستجوی داخلی

جستجوی داخلی روش دیگری است که وب سایت تلاش ‌می‌کند که بازدید کنندگان بیشتری را پیدا کند. جستجوی داخلی اساسا امکاناتی است که به کاربر اجازه ‌می‌دهد که سایت خاصی را جستجو کند فراهم می‌کند، برای مثال شما می‌توانید محتوا را با تایپ یک کوئری جستجو کنید. این داده می‌تواند برای این استفاده شود که به وب سایت‌ها در مورد محصولات/خدمات اطلاعاتی ارائه دهد، مثلا اینکه کدام محصول باید در دسترس تر باشد، مشتریان بیشتر کدام را ترجیح می‌دهند، و با چه مشکلاتی مواجه ‌می‌شوند. وب سایت می‌تواند شخصی سازی شود و حتی از کلمات دقیق مربوط به مشتریان/کاربران استفاده کند.

مسیر بازدید کننده

در اینجا ابزار قابل توجه دیگری برای درک اینکه چکونه کاربران به وب سایت شما می‌رسند و بار اول که وب سایت شما را می‌بینند چه کار انجام می‌دهند وجود دارد. برای شرکت‌های تجارت الکترونیک مهم است که در مورد مشکلات ممکن مسیری که یک کاربر یک آیتم را انتخاب ‌می‌کند، در سبد خرید قرار ‌می‌دهد و در نهایت آن را می‌خرد اطلاع داشته باشد. رویکرد دیگر برای درک این مسئله داشتن این مورد در ذهن است که اقدامات کاربران همه منطقی نیستند و آن‌ها می‌توانند تصادفی باشند. تنها روش برای درک مسیر بازدید کننده ردیابی به آخرین صفحه‌ای است که شخص بازدید کرده است. در وب سایت‌های متفاوت، افراد معمولا قبل از کلیک بر برخی از چیزها برخی از آیتم‌ها و عناوین را می‌خوانند. این درک از مسیر بازدید کننده به توسعه دهنده محتوا اجازه ‌می‌دهد که مطالب بهتری را برای کاربران فراهم کند.

صفحات تاپ یا صفحات برتر

صفحات برتر وب سایت

صفحات تاپ معیار دیگری هستند، که شامل صفحات ورودی برتر، صفحات موجود برتر و محبوب ترین صفحات در سایت هستند. به صورت ساده‌ای قابل درک است که چرا بهینه ساز ی محتوا در صفحات ورودی برتر و صفات مشهور ضروری است، در حالی که صفحات موجود برتر به توسعه دهندگان محتوا اجازه می‌دهند که مسائلی که کاربران با آن‌ها مواجه ‌می‌شوند را شناسایی و حذف کنند. تحلیل گران می‌توانند اهداف تجاری را با صفحات برتر تنظیم کنند، برای مثال، اگر صفحات برتر صفحات ثانویه وب سایت باشند و آن‌ها به افزایش فروش کمک نکنند و اهداف تجاری حاصل نشوند.

استفاده از log files

تحلیل log files اولین نوع ‌تجزیه و تحلیل وب است، که از یافتن تعداد موفقیت‌هایی که یک صفحه وب دریافت ‌می‌کند نشات می‌گیرد. در طول اواسط دهه 1990 بازدید از صفحه‌ها، درخواست برای بررسی صفحه و بازدیدها/سشن‌ها، برای مثال درخواست از یک کاربر منحصربفرد بعد از دوره سی دقیقه‌ای عدم فعالیت، به عنوان ابزراهای اندازه گیری استفاده شدند. شمارنده‌های وب به صورت گسترده در وب سایت‌ها استفاده ‌می‌شوند، که تعداد دفعاتی که وب سایت بازدید شده است را نشان ‌می‌دهد.

در روش log-files، فایل‌ها در سرور وب هاست ذخیره ‌می‌شوند، که به جمع آوری داده کاربر در زمانی که کاربر در سایت می‌گذارند، تعداد صفحات بازدید شده، و آخرین صفحه بازدید شده یا صفحه‌ای که در آن است کمک ‌می‌کند. روش log-file متداول است چرا که برای شرکت‌ها برای استخراج اطلاعات به این روش مقرون به صرفه است. نرم افزار مورد نیاز برای خواندن فایل‌های لاگ صرفا یک بار هزینه آن‌ها پرداخت ‌می‌شود و هیچ هزینه اضافی برای ‌تجزیه و تحلیل وب ندارند.

Page tagging

ایده استفاده از شمارنده وب بیشتر توسعه یافت و در اواخر دهه 1990 جاوا اسکریپت در صفحه‌ها به عنوان یک تصویر غیرقابل دید تعبیه شد، که اطلاعاتی را در مورد بازدید کننده ارائه میداد. نوع دیگر اطلاعات می‌تواند استخراج شود، مانند اندازه صفحه کاربر و قیمت آیتم‌هایی که خریداری کرده است. هر صفحه وب کد جاوا اسکریپت دارد، که به اطلاعات در مورد بازدید کننده از ارائه دهنده سرویس تحلیلی متکی است، کسی که معمولا شخص ثالث است.

Page tagging در این روش می‌تواند هزینه بر باشد چرا که شرکت نیازمند این است که برای جزییات اطلاعات بازدید کنندگانی مبلغی را پرداخت کند. توسعه دهنده وب تغییراتی را در هر صفحه به منظور افزودن جاوا اسکریپت ایجاد کرد، اما دقت نتایج در مقایسه با log files در این روش بالا بود، بنابراین شرکت‌ها بیشتر ارائه خدمات تخصصی را ترجیح میدهند. روش جاوا اسکریپت مشهورتر است چرا که اجازه ‌می‌دهد که توسعه دهندگان محتوا صفحات را به صورت بلادرنگ برای ثبت رفتار کاربر تغییر دهند. سایت می‌تواند تنظیم شود و کلمات کلیدی می‌توانند بلافاصله برای دیدن دیدگاه‌های بیشتر اصلاح شوند، در حالی که با تکنیک log-files تاخیر در دسترسی به اطلاعات یک مشکل جدی است.

کوکی‌ها به کاربران نسبت داده ‌می‌شوند و وب سایت‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد بازدید‌های منحصربفرد برای سایت آن‌ها بدست آورند. به هر حال، این روش مسائل جدی مربوط به حریم شخصی کاربر دارد چرا که بازدید کنندگان از همه جا بی خبر به صورت ناخودآگاه با استفاده از اطلاعات شخصی بدون رضایت موافقت ‌می‌کنند. شرکت‌ها از این اطلاعات برای پژوهش استفاده ‌می‌کنند و اما در مواقعی این اطلاعات برای دیگر اهداف تبلیغاتی و تجاری فروخته ‌می‌شود. این رویکرد یک وجهه منفی می‌ یابد. به نوعی، دو نوع کوکی استفاده ‌می‌شود، کوکی اول شخص و کوکی سوم شخص، کوکی اول شخص توسط خود وب سایت برای ثبت رفتار کاربر استفاده ‌می‌شود، در حالی که کوکی سوم شخصی توسط شرکت خارجی برای جمع آوری داده برای تحلیل استفاده ‌می‌شود. تکنیک‌های دیگر شامل استفاده از کد Ajax است که بر اطلاعاتی در مورد کاربر برای شرکت ‌تجزیه و تحلیل ‌وب متکی است. شخص ثالث می‌تواند ترافیک وب را تحلیل کند و ممکن است نیازمند کامپیوتر کاربر برای انجام یک جستجوی Domain Name Server باشد. Page tagging در روش‌های اضافی سودمند است چرا که اطلاعات با توجه به فرم‌های ناکامل، بازدید کنندگان ویدیو و استفاده از موس در وب سایت ارائه ‌می‌دهد.

تعیین محل جغرافیایی

انالیز محدوده جغرافیایی وب سایت

فناوری هوشمند پروتکل اینترنت برای یافتن شهر، منطقه، کشور و کد پستی بازدید کننده استفاده ‌می‌شود. این نوع ارتباط، هویت ارائه دهنده خدمات اینترنت و اطلاعات پروکسی می‌تواند با این فناوری کشف شود. با استفاده از این اطلاعات، برای کسب و کار، بازاریابی بخش‌ها و هدف قرار دادن رفتار ساده است. برای کسب و کار که یک حضور محلی دارد تجلیل ژتولوکیشن منطقه جغرافیایی یک ابزار بزرگ است چرا که کاربران وب سایت را به خروجی‌های فیزیکی هدایت ‌می‌کند.

Google Analytics

تصویر گوگل انالیتیک

یکی از مشهورترین ابزارهای استفاده شده توسط وب سایت‌های متفاوت و کسب و کارها برای تحلیل ترافیک وب Google Analyticsاست، یک سرویس رایگان، که از وب سایت‌هایی استفاده می‌کند که می‌توانند بینشی در مورد کاربرانشان ارائه دهند. می‌تواند چیزهایی در مورد منبع ترافیک، نرخ محاوره و غیره بیابند. بازده تبلیغات، عملکرد ارجاعات و موفقیت بازاریابی ایمیلی نیز دیده ‌می‌شود. این گزارش‌های عمیقی و نمودارهای حرکت را در مورد 50 سایت در ازای هر پروفایل کاربر ارائه ‌می‌دهد. متریک‌های مربوط به تجارت مانند درآمد و فروش نیز ارائه شده اند. علاوه بر این، ابزارهایی را برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) ارائه ‌می‌دهد.

 

خلاصه

در اصل، تحلیل‌های وب در مورد جمع آوری و تفسیر ترافیک وب سایت است، که توجه گسترده‌ای را از محافل متعدد و متفاوت کسب کرده است. هر چه سایت‌های بیشتری بوجود آیند، افراد می‌خواهند بازده سرمایه خود را بدانند و خواهان این هستند که محتواهایی را طراحی کنند که توجه آنلاین بیشتری را به خود جلب کند، که فروش را افزایش دهد.

بازاریابی، تبلیغات و تجارت الکترونیک عرصه‌هایی هستند که گزارش‌ها از ‌تجزیه و تحلیل ‌وب استفاده شده اند. ‌تجزیه و تحلیل ‌وب دو نوع هستند، داخل سایت و خارج از سایت. چهار گروه متریک پایه وجود دارد که به عنوان استفاده از سایت، ارجاعات، تحلیل محتوای سایت و تضمین کیفیت شناخته شده اند.

این متریک‌ها برای ارزیابی و ثبت عملکرد وب سایت به منظور ایجاد یک گزارش جامع با تمرکز بر برخی از اهداف زیر استفاده شده اند:

 • بهره وری محتوای سایت
 • قابلیت استفاده از سایت
 • یادگیری در مورد مخاطبین هدف
 • کیفیت سنجی ترافیک
 • ارجاعات
 • نرخ تبدیل
 • گزارش‌های اجتماعی
 • گزارش‌های تجارت الکترونیک

پنج نکته در گوگل آنالیتیکس برای درک مسیر کسب و کار